Građani koji planiraju godišnji odmor ove godine van BiH prilikom prelaska
granice treba da obrate pažnju na prehrambene proizvode koje nose sa
sobom jer nije uopće dozvoljeno nositi mliječne i proizvode od mesa, pa čak
ni sendviče sa mesom, upozoravaju nadležni pred ljetnu sezonu.
Prema uputstvu Carinske uprave Hrvatske o unosu hrane, bh. građani u


prtljagu ne smiju imati ni izuzetno male količine mesa i mlijeka niti njihove
proizvode. Kada su u pitanju voće, povrće, hljeb, kolači, keks, čokolada i
konditorski, odnosno poslastičarski proizvodi, uključujući i slatkiše, moguće
je prenijeti količine koje su dovoljne za ličnu upotrebu, pišu Nezavisne
novine.
Unošenje lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama
potrebnim najviše za liječenje do mjesec, uz uslov da su odobreni od
nadležnih tijela zemlje proizvođača i to uz posjedovanje nalaza s historijom
bolesti i potvrde ljekara ­ navodi se u uputstvu hrvatske Carinske uprave.
U turističkim agencijama kažu da do sada nisu imali problema sa prtljagom
putnika i da nije bilo slučajeva da nose nedozvoljnu hranu.


Ljudi se informišu na vrijeme i neće niko rizikovati da se vrati sa granice
zbog hrane ­ kažu u jednoj od agencija.
Pored unosa hrane, bh. građani treba da znaju i da, ukoliko putuju u zemlje
EU­a i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, moraju imati biometrijski
pasoš, koji važi minimalno tri mjeseca od planiranog datuma boravka.
Također, treba da imaju između 35 i 70 eura za svaki dan boravka u
zemljama EU­a, mada mnogi putnici koji su putovali ranije kažu da im ta
svota nije provjeravana.
Pokreće Blogger.