PLAN
Ulaz 2.21 m²
Hodnik 5.75 m²
Kuhinja 6.65 m²


Dnevni boravak + trpezarija 21,82 m²
Soba 12,89 m²
Kupatilo 7.46 m²

Kotlovnica 5.54 m²
Ukupno: 62.32 m²


CIJENA
oko 28 hiljada evraPokreće Blogger.